ผู้จัดการโรงเรียน


  บาทหลวงสำรอง คำศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน


  ซิสเตอร์ ดร.สังเวียน แสนสวัสดิ์

ข้อมูลทั่วไป

 • ประวัติโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ทำเนียบบุคลากร
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • เว็บบอร์ด
 • ฝ่ายทะเบียน
 • ฝ่ายวิชาการ
 • ห้องสมุด
 • ฝ่ายปกครอง
 • ฝ่ายกิจการนักเรียน
 • ฝ่ายอนุบาล

กลุ่มสาระวิชา

เพื่อนบ้าน

เวลาขณะนี้

สถิติการเข้าชม

Get 
free counter at Cgi2yoU.com
ผู้เข้าชม
เริ่มนับเดือน กรกฎาคม 2553

Design by tagma1
Free Web Hosting